Szegedi
Vízmű Zrt.
Telefon
Központi telefonszám
+36 62 55 88 55
Email
Központi e-mail
vizmu@szegedivizmu.hu
POI
6720 Szeged,
Tisza Lajos krt. 88.

Elszámoló számla


Társaságunk fogyasztási helyenként, bekötési vízmérővel, vagy lakásba felszerelt mellékvízmérővel rendelkező fizető ügyfelei részére a számlázási gyakoriságnak megfelelően víz-és szennyvízelvezetés szolgáltatási számlát bocsát ki. Részletes számlamagyarázat az ábrán!1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
first_page


line

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
first_page


line

25.
26.
first_page


lineA számlán alkalmazott, a felhasználók számára nehezen érthető szakkifejezések magyarázata:

  • Elszámoló számla: Leolvasási adatokon, vagy átalánymennyiségen alapuló számla, amely tartalmazza az adott elszámolási időszakban keletkezett részszámlák levonását is. A felhasznált vízmennyiség megállapítása szolgáltatói és/vagy felhasználói fogyasztásmérő leolvasáson alapulhat.
  • Részszámla: Leolvasási adatok hiányában, a felhasználási hely előző 12 havi fogyasztásából számított átlagmennyiség alapján kiállított számla. A felhasználó kezdeményezheti az átlagmennyiség módosítását.
  • Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj: a víziközmű-szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizetendő díj
  • ……. számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj: a mérő gyári száma szerinti ivóvíz fogyasztás mennyiségének részletező sora.
  • Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj: az ivóvízfogyasztással arányosan számított szennyvízdíj részletező sora.
  • Áthárított vízterhelési díj: a 2003. évi LXXXIX törvény által előírt környezetterhelési díj, a szennyvízkibocsátás mértékével azonos mennyiségben elszámolva.
  • Részszámlában elszámolt díjak: az elszámoló számlában levonásra kerülnek a korábban kibocsátott részszámlákban már érvényesített számlatételek.
  • Mellékmérőkön elszámolt díjak: a számlából levonásra kerülnek bekötési vízmérőhöz kapcsolódó hiteles mellékvízmérőkön elszámolt fogyasztás arányos díjak.
  • Rezsicsökkentés miatti korrekció: a rezsicsökkentés során előírt százalékos megtakarítás érdekében biztosított további kedvezmény a kerekítésből adódó eltérések ellentételezésére
  • Kerekítés: A számla tételsorok bruttó értékének összesítése és a számla bruttó összege közötti eltérés ellentételezésére szolgáló összeg.
Vissza a tetejére