Szegedi
Vízmű Zrt.
Telefon
Központi telefonszám
+36 62 55 88 55
Email
Központi e-mail
vizmu@szegedivizmu.hu
POI
6720 Szeged,
Tisza Lajos krt. 88.

Letölthető anyagok

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok az alábbi linkeken keresztül tölthetők le. 
A változások elektronikus bejelentésére két lehetőséget biztosítunk. 

 

  1. A változásközlő nyomtatványok PDF formátumban letölthetők. Nyomtatást majd kitöltését követően elektronikus úton (szekennelve), fax-on vagy levélben megküldhetők Társaságunk részére.
  2. Az ügyfélkapun keresztül beküldhető változatok alkalmazása esetén, elektronikusan kell a nyomtatványokat kitölteni, majd azokat az Ügyfélkapun (magyarorszag.hu) keresztül elektronikus úton továbbítani. Az így megküldött nyomtatványok elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva érkeznek meg Társaságunkhoz. Az űrlapok kitöltéséhez szükség van az ÁNYK (általános nyomtatványkitöltő) keretprogramra, amelyet az NAV honlapjáról ingyenesen letölthet.
1 Ügyfélszolgálati útmutató (Aktualizálás alatt) Letöltés
2 Ügyféltájékoztató a mérésen alapuló locsolási kedvezmény igénybevételéhez Letöltés
3 Locsolási kedvezmény igénybejelentés Letöltés
4 Locsolási szerződés Algyő lakosságának Letöltés
5 Locsolási szerződés lakosság számára Letöltés
6 Locsolási szerződés Algyő, gazdasági társaságok számára Letöltés
7 Locsolási szerződés gazdasági társaságok számára Letöltés
8 Locsolási szerződés önkormányzati fenntartású intézmények számára Letöltés
9 Locsolási szerződés Algyő, önkormányzati fenntartású intézmények számára Letöltés
10 Százalékos locsolási kedvezmény igénylőlap Letöltés
11 Ügyféltájékoztató a százalékos locsolási kedvezmény igénybevételéhez Letöltés
12 Ügyféltájékoztató változás bejelentéshez Letöltés
13 Változásközlő lakosság számára Letöltés
14 Változásközlő NEM lakosság számára Letöltés
15 Változásközlő - Lakosság számára (Ügyfélkapun keresztül beküldhető elektronikus változat) Letöltés
16 Változásközlő - Nem lakosság számára (Ügyfélkapun keresztül beküldhető elektronikus változat) Letöltés
17 Kérelem - Szociálisan rászoruló védendő felhasználók Letöltés
18 Kérelem - Fogyatékkal élő védendő felhasználók Letöltés
19 Kérelem - Akadálymentes számla igényléséhez Letöltés
20 Mellekvizmerők cseréjének díja 2020.07.01-től Letöltés
21 Mellékszolgáltatási szerződés adatlap Letöltés
22 Csőtörés ügyféltájékoztató Letöltés
23 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás Letöltés
24 Csőtörés bejelentési lap, vizsgálati jegyzőkönyv Letöltés
25 Igénybejelentés mellékmérő szereléshez, víz- szennyvíz bekötéshez Letöltés
26 Meghatalmazás ügyintézéshez Letöltés
27 Az adósok felszólításával kapcsolatos ügyintézés díja Letöltés
28 Csoportos beszedés - felhatalmazás Letöltés
29 Számlamagyarázat Letöltés
30 ÁFA mérték változás Letöltés
31 Üzletszabályzat Letöltés
32 Változás a leolvasási és számlázási rendszerben Letöltés
33 Közkifolyók listája Szeged Letöltés
34 Közkifolyók listája Algyő Letöltés
35 CSATORNA - HASZNÁLATI ILLEMTAN Letöltés
36 MIT NE ÖNTSÜNK A SZENNYVÍZCSATORNÁBA? Letöltés
37 Tájékoztató a behajtási költségátalány érvényesítéséről Letöltés
38 Ügyféltájékoztató a közműves ivóvízbekötésről Letöltés
39 Ügyféltájékoztató a közműves szennyvíz bekötésről Letöltés
40 Ügyféltájékoztató ikermérő beszereléshez Letöltés
41 Műszaki irányelv: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat és Algyő Nagyközség területén létesítendő csatornabekötés tervezéséhez. Letöltés
42 Műszaki irányelv: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat és Algyő Nagyközség területén létesítendő ivóvízbekötés és ikervízmérő felszerelésének tervezéséhez. Letöltés
43 PDF számla igénylőlap Letöltés
44 Ügyféltájékoztató kapubejáró, áteresz létesítése Letöltés