Várjuk észrevételeit
A A A

Bejelentkezés

Elkészült a Szegedi Vízmű Zrt. üzletszabályzat tervezete

2019. október 1.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján elkészült  társaságunk üzletszabályzat tervezete, amely részletesen szabályozza a szolgáltatással és ennek igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Felhasználó és Szolgáltató jogait és kötelességeit, valamint egyéb, a szolgáltatással összefüggő lényeges feltételeket.

Az  üzletszabályzat tervezete az alábbi linken érhető el: Üzletszabályzat tervezete
 
Felhasználóink észrevételeiket, véleményeiket a rendeletben foglaltak alapján az elkövetkező 20 napon belül, 2019. október 22-ig írásban leadhatják ügyfélszolgálati irodánkban (Szeged, Tisza Lajos krt. 88.) vagy megküldhetik e-mailben, az alábbi e-mail címre: uzletszabalyzat@szegedivizmu.hu

 

tovább olvasom

Tájékoztató az ivóvíz minőségéről

2019. szeptember 25.
Az Európai Unió által előírt szigorú vízminőségi követelményeknek való megfelelés érdekében az Unió által finanszírozott, Szeged és Algyő Önkormányzati Társulása által végzett beruházás eredményeként, öt ivóvíz telepen valósult meg új ivóvíz tisztítási technológia (ammónium és arzén eltávolításra), amit 2017 márciusában kezdett el üzemeltetni a Szegedi Vízmű Zrt.
 
A szolgáltatott ivóvíz minősége megfelel a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben meghatározott határértékeknek, fogyasztásra alkalmas, az egészségre nem ártalmas.
 
Előfordul, hogy a felhasználók íz-, illetve szagproblémát észlelnek, ezek jellemzően lokálisan, kisebb körzetekben, egy-egy utcában, egy-egy felhasználónál a belső hálózaton fordulnak elő, melyet kérjük, azonnal jelezzenek a Szegedi Vízmű Zrt. felé.
Telekhatáron belüli szűrő, melegvíztároló esetén javasoljuk azok rendszeres karbantartását, tisztítását, fertőtlenítését.
 
A Szegedi Vízmű Zrt. megköszöni az észrevételeket és kéri, jelezzék, amennyiben vízminőségi változásokat észlelnek.
A gyorsabb ügyintézés érdekében a bejelentéskor adják meg nevüket, címüket és elérhetőségeiket.

A Szegedi Vízmű Zrt. éjjel-nappal hívható telefonszámai: 62/55 88 55, 06/80 82 88 82, 62/420 155
Központi e-mail cím: vizmu@szegedivizmu.hu

Szegedi Vízmű Zrt.

Ivóvízminőség-javító program működtetése Szegeden és Algyőn – üzemeltetési tapasztalatok

Az Európai Unió által előírt szigorú vízminőségi követelményeknek való megfelelés érdekében – az Unió által finanszírozott, Szeged és Algyő önkormányzatainak társulása által végzett beruházás eredményeként megvalósult az új ivóvíz tisztítási technológia, amit idén márciusban kezdett el üzemeltetni a Szegedi Vízmű Zrt. öt ivóvíztisztító telepen.
A technológia a víz arzéntartalmát szűréssel, az ammóniumion eltávolítását pedig egy úgynevezett törésponti klórozásos technológiával csökkenti az EU előírásoknak megfelelő szintre.
 
Az ilyen víztisztítási technológiák működtetési tapasztalatai alapján várható volt, hogy a rendszer beindításakor ún. organoleptikus vízminőségi problémák (szín és szagproblémák) jelentkeznek majd. A víz megváltozott kémiai összetétele, valamint a fertőtlenítésre használt klór és származékai reakcióba lépve a csövek belső felületén meglévő döntően vastartalmú ún. biofilmmel, leoldják azt, ezzel zavarosságot okozva a közel 700 km hosszú hálózaton.
Ez történik most, ez egy természetes folyamat.
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a víz fogyasztásra alkalmas, az egészségre nem ártalmas, és a kellemetlen szaghatás gyorsan elillan. A megváltozott íz, a kellemetlen szag a fertőtlenítési melléktermékeknek tulajdoníthatók, vagyis a tisztítási technológia során használt fertőtlenítőszer és az oldott szerves szén elosztórendszer-beli reakciójából származnak. A szaghatást néhol a jelentős mélységből felszínre hozott víz természetes termálvíz szaga is okozhatja.

A Szegedi Vízmű fokozatosan áll át az új rendszerre (pl. a nem tisztított, ún. nyers víz a tisztított vízzel együtt, keverve kerül az ivóvíz-hálózatba). A Szolgáltató a hibabejelentéseket elemzi, és azonnal intézkedik, beavatkozik, ha szükséges, pl. a hálózat tisztításával. Az átállási folyamat mindaddig folytatódik, amíg a rendszer el nem éri a teljes üzemeltetési egyensúlyt.
Az elmúlt hónapok üzemeltetési tapasztalatai azt mutatják, hogy a várható módon zajlik a hálózat tisztulása, a színproblémákkal kapcsolatos panaszok, bejelentések száma már jelentősen csökkent.
 
A Szegedi Vízmű Zrt. köszöni az észrevételeket és kéri, hogy továbbra is jelezzék, amennyiben hasonló vízminőségbeli változásokat észlelnek, valamint még további megértést és türelmet kér!
A Szegedi Vízmű Zrt. éjjel-nappal hívható telefonszámai:
62/420 155
06/80 82 88 82
62/55 88 55

(2017. augusztus 22.)

Sárga és/vagy termálvíz-szagú víz – Ivóvíz-minőségi problémák okai

Idén márciusban kezdtük el működtetni az ivóvíz telepeinken az új ivóvíz tisztítási technológiát. (Az új ivóvíz tisztítási technológia az ivóvízminőség-javító program során készült el, ennek segítségével csökkentjük az arzén- és ammónium szintet az EU előírások szerint az ivóvízben.)
Az új technológiával megtisztított víz összetétele megváltozott az eddig megszokotthoz képest, és ez a megváltozott összetételű víz a városi és a házi vízvezetékrendszerek faláról leoldhatja a lerakódásokat, és a leoldott lerakódásokkal keveredve előfordulhat, hogy az ivóvíz sárgás színű, zavaros, és kellemetlen szagú lesz. A tisztítási technológia indításakor – az ivóvíz telepek ki-és belépésével – az ivóvízhálózatban az áramlási irányok is többször változnak, ami szintén „megmozgatja” a vezetékhálózat falán lévő lerakódásokat. A víz intenzív folyatás, öblítés és ülepítés után fogyasztásra alkalmas.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a jelenségek nem egyedi szegedi problémák.

Amennyiben a házi vízmelegítőből kifolyó meleg víz kellemetlen, termálvíz-szagú, a vízmelegítő tisztítása is szükséges, valamint javasolt a vízmelegítőket (mind a víztárolós, mind az átfolyós rendszerűeket) negyedévente néhány órára magas hőmérsékletre, 70 C°-ra állítani, majd kifolyatni, ezzel a módszerrel megszüntethető a kellemetlen szag.

A Szegedi Vízmű fokozatosan áll át az új rendszerre (pl. a nem tisztított, ún. nyers vizet a tisztított vízzel együtt, keverve engedjük az ivóvíz-hálózatra), hogy a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozzuk a fogyasztóknak.

Azonban van egy átmeneti időszak, ami szükséges ahhoz, hogy „beálljon” a rendszer, és kialakuljon egy üzemelési egyensúly. Ez az átmeneti időszak néhány hónap is lehet, ez idő alatt gyakrabban fordulhatnak elő vízminőségi problémák. A problémák mielőbbi felderítésében és megoldásában kérjük a fogyasztóink együttműködését is.

Kérjük, jelezzék nekünk – éjjel-nappal – hívható telefonszámainkon az észrevételeiket! Felhívjuk a figyelmet, hogy ez idő alatt a vízfelhasználással üzemelő háztartási gépekre, berendezésekre (pl. vízmelegítők, bojlerek, vízszűrők) fokozottan figyeljenek, azok rendszeres tisztítását, karbantartását végezzék, végeztessék el időben!

Köszönjük a megértésüket, türelmüket!
Szegedi Vízmű Zrt.

Műszaki hibabejelentés éjjel-nappal:                  
62/55 88 55, 62/420 155, 06/80 82 88 82    
honlap: www.szegedivizmu.hu

(2017. március 31.)
 

tovább olvasom

KARRIER PORTÁL

2018. november 30.

Látogasson el a Karrier portálunkra, ahol tájékozódhat a meghirdetett pozíciókról és regisztrálhat a jelöltek adatbázisába is.
https://karrier.szegedivizmu.hu/
Tisztelt érdeklődő!

Tájékoztatjuk, hogy állás ajánlatainkat a Karrier portálon tekintheti meg.

A meghirdetett pozíciókra regisztrált felhasználóként lehet jelentkezni, az alábbi linkre kattintva:

https://karrier.szegedivizmu.hu/

tovább olvasom

Adatkezelési tájékoztatás

2018. május 25.
A Szegedi Vízmű Zrt. adatvédelmi, illetve adatkezelési gyakorlatáról jelen tájékoztató nyújt információt. A honlap használatával és személyes adatainak megadásával Ön beleegyezését adja ahhoz, hogy ezen adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje és felhasználja.

Adatkezelés
a/ Adatgyűjtés
Kizárólag olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket a honlapunkra látogatók (továbbiakban: látogató) kifejezetten és önként adtak meg..
A látogatóknak semmilyen személyes adatot nem kell megadniuk a honlap nyilvánosan hozzáférhető részein. A látogató azonban dönthet úgy, hogy megad bizonyos adatokat – úgymint név, levelezési és e-mailcím, telefonszám, ügyfél azonosító, jelszó – például:
 • a honlap bizonyos részeire történő regisztrációhoz (e-ügyfélszolgálat);
 • további információk kéréséhez;
 • eseményekre történő regisztrációhoz;
 • pályázatokhoz.
A Szegedi Vízmű Zrt. csak a látogató kérésének teljesítéséhez minimálisan szükséges információkat gyűjti. Amikor nem kötelezően megadandó adatokat kérünk, azt minden esetben jelezzük a látogató részére.
A honlapunkon keresztül nem gyűjtünk különleges személyes adatokat.

b/ Az adatok felhasználása
A látogató által megadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyre azt a látogató az adatgyűjtéskor megadta (vagy amely az adatgyűjtés körülményeiből nyilvánvaló volt). A felhasználás lehetséges céljai a fenti „Adatgyűjtés” résznél találhatók. Személyes adatait felhasználhatjuk arra is, hogy a Szegedi Vízmű Zrt.. tevékenységéről, szolgáltatásairól, eseményeiről és egyéb, a látogató számára érdekes információról tájékoztatást küldjünk. A levelezési listáról azonban a látogató bármikor leiratkozhat, ennek részletei megtalálhatók a „Leiratkozás” résznél.
Weboldalunkon nem gyűjtünk személyes azonosításra alkalmas információkat abból a célból, hogy azt fogyasztói marketing érdekében harmadik személyek részére átadjuk vagy eladjuk, illetve harmadik személyek nevében levelet küldjünk.

c/ Adatkezelő
A honlap üzemeltetője a Szegedi Vízmű Zrt.. (székhelye: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88..) a weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősül, és ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel és az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletével (továbbiakban: GDPR) összhangban kezeli.

d/ Az adatok harmadik felekkel történő megosztása
Tudatában vagyunk annak, hogy az Ön adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.
A Szegedi Vízmű Zrt.. a vonatkozó jogszabályokkal összhangban továbbíthatja adatait a bűnüldözési hatóságoknak, szabályozó vagy egyéb kormányzati szerveknek vagy más harmadik félnek, amennyiben azt törvény előírja.
A velünk közölt személyes adatokat nem osztjuk meg más vállalkozásokkal és szervezettel, közös szervezésű rendezvények esetében, ha mégis történik ilyen jellegű adatmegosztás, akkor azt csak a látogató egyedi hozzájárulásával tesszük meg.
Egyéb harmadik felekkel nem osztunk meg személyes adatokat, kivéve, ha ennek ellenkezőjére az adatgyűjtéskor felhívtuk a figyelmet. Ezekben az esetekben is csak akkor osztjuk meg információt, ha a látogató ehhez hozzájárulását adja.
A honlapunk egyes linkjei olyan weboldalakra mutathatnak, amelyeket nem a Szegedi Vízmű Zrt. üzemeltet. A Szegedi Vízmű Zrt. adatvédelmi, adatkezelési szabályai nem irányadók azon weboldalak tekintetében, amelyeket a látogató a honlapunkon megadott link segítségével látogat meg. Honlapunk látogatóinak javasoljuk, hogy minden esetben olvassák el a külső weboldalakra vonatkozó adatvédelmi irányelveket, mielőtt az adott weboldalon személyes azonosításra alkalmas adatokat adnának meg.
 
e/ Biztonság
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes azonosításra alkalmas adatok elvesztését, módosítását, megsemmisülését vagy az ilyen adatokkal történő visszaélést. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás, valamint technikai és szervezeti biztonsági intézkedések által megakadályozzuk az információk és adatok jogosulatlan vagy jogszerűtlen megosztását vagy feldolgozását, véletlenszerű elvesztését, megsemmisítését vagy sérülését. Az információkhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink férhetnek hozzá.

f/ Információkhoz való hozzáférés
Amennyiben frissíteni szeretné a honlapunkon keresztül megadott személyes adatait, ezt megteheti azon az oldalon, ahol eredetileg regisztrálta magát, vagy az ugyfel@szegedivizmu.hu e-mail címen jelezheti felénk ez irányú kérését.
Személyes adatok megőrzése esetén nem vállalunk felelősséget az adatok pontosságának folyamatos ellenőrzéséért. Ha arról kapunk tájékoztatást, hogy a honlapunkon keresztül közölt személyes adatokban változás következett be, az azonosított látogató által megadott friss információk alapján elvégezzük a megfelelő módosításokat.
Általános szabályként a honlap látogatóinak nem kell regisztrálniuk magukat a honlapon ahhoz, hogy hozzáférjenek annak egyes részeihez. Bizonyos esetekben megkérhetjük a látogatót arra, hogy regisztrálja magát a honlapon azért, hogy birtokában legyen az azonosításához szükséges felhasználói azonosítónak és jelszónak és hozzá tudjon férni egyes műveletekhez.

g/ Leiratkozás
Amennyiben le szeretne iratkozni a levelezési listánkról vagy regisztrációját törölni szeretné, az ehhez szükséges lépéseket a megfelelő weboldalon, illetve az Önnek küldött kommunikációkban jelezzük, vagy ezen igényét az ugyfel@szegedivizmu.hu email címre küldött értesítéssel is jelezheti felénk.

h/ Adatok megőrzése
A velünk közölt személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg arra a célra, amelyre a látogató azokat megadta, szükség van, illetve ameddig azok megőrzésére törvényi előírás kötelez minket.
A látogatók elérhetőségi adatait (ideértve a honlap bizonyos részeihez való hozzáféréshez szükséges regisztráció során kapott adatokat) például addig őrizzük meg, amíg az információkra a látogató kérésének teljesítéséhez szükség van, illetve amíg a felhasználó nem kéri tőlünk ezen adatok törlését. A levelező listánkon szereplő adatokat, beszélgetéseket és a nekünk küldött e-maileket addig őrizzük meg, amíg azok megőrzése a látogató kérésének teljesítése érdekében indokolt. A szakmai önéletrajzokat akkor töröljük, amikor azokra már nincs szükség.

i/ Módosítások
A Szegedi Vízmű Zrt.. fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi, adatkezelési nyilatkozatot bármikor módosítsa. A nyilatkozat jelentős módosításait honlapunkon egyértelműen jelezzük.
 
Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek
a/ Tájékoztatás
Joga van ahhoz, hogy ingyenesen információt kapjon arról, hogy az adatait feldogozzuk-e vagy sem. Kérés esetén, a GDPR és az Info tv. előírásainak megfelelően a következő jogokat gyakorolhatja: az adataihoz való hozzáférés, adatai módosításának, helyesbítésének kérése, adatai felhasználásának megtiltása, és a bírósághoz való fordulás, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás.

b/ Jogorvoslat
A látogató jogorvoslattal élhet, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítjük. Jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
Amennyiben úgy véli, hogy az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértették a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya: 2018.05.24-től visszavonásig tart.
 
Szegedi Vízmű Zrt.
adatkezelő

tovább olvasom

Folytatódnak a vízvezeték rekonstrukciós munkálatok a Rigó utcában

2020. február 12.

Folytatódnak 2020. február 17-től a – tavaly megkezdett – vízvezeték rekonstrukciós munkálatok a Rigó utcában, több ütemben.


 

Folytatódnak 2020. február 17-től a – tavaly megkezdett – vízvezeték rekonstrukciós munkálatok a Rigó utcában, több ütemben.

Az első ütem, a tervek szerint 2020. február 17-től várhatóan 2020. április közepéig, végéig, a Rigó utcának a Mura u. és Menhely u. közötti szakaszát érinti (a Mura u. – Szende u. közötti szakasszal kezdve, majd ezt követi a Szende u. – Menhely u. közötti szakasz).

A második ütem várhatóan 2020. április közepétől, végétől 2020. június végéig zajlik majd, a Menhely u. – Fűrész u. közötti szakaszon.

A munkát a Szegedi Vízmű Zrt. végzi.

A vízellátás ideiglenes vízvezeték kialakításával történik, így a munka az ivóvíz szolgáltatásban csak korlátozottan (legfeljebb 1-2 órára) okoz átmeneti fennakadást a körzetben, amiről az érintett fogyasztók értesítést kapnak.

A javítási munkák miatt a helyszínen – ütemenként változó – forgalomkorlátozásokra kell számítani, illetve a kivitelezés időtartama alatt munkanapokon 8 órától 16 óráig a parkolás is korlátozott lesz.

Kérjük, hogy az arra közlekedők fokozottan figyeljenek!

Köszönjük a megértésüket és türelmüket!

Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Vékony a jégréteg a szegedi tavakon

2020. január 16.

A hideg időjárás miatt elkezdtek befagyni a szegedi záportározó tavak és a Holt-Maros is, jelenleg jellemzően 1,5-2 cm-es a jégréteg.
Ezek a tavak, ha be is fagynak, a jég nem egyenletes pl. a vízbefolyások környékén, vagy a magas partfal mentén. Épp ezért életveszélyes lehet ezek jegére merészkedni! Szegeden nincs kijelölt korcsolyázó hely a tavakon, záportározókon.

Kérjük, fokozottan figyeljenek erre!

Szegedi Vízmű Zrt.

Gondoskodjon vízmérője fagyvédelméről!

2020. január 3.

Készüljön fel a télre! A fagykárok elkerülhetők.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk

2019. december 14.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!


Ivóvíz-hálózati hibajavítás a Bakay Nándor utcában

2019. december 13.

A Szegedi Vízmű Zrt. javítási munkálatokat kezdett csőtörés miatt a Bakay Nándor utca – Boros József utca sarkán

Jelenleg a hiba feltárását végzik a Vízmű szakemberei. A munkálatok miatt a Bakay Nándor utca egy szakaszán (Boros József u. – Fűrész u. között) csak a Londoni krt. felől jövő (Menhely u. irányába haladó) forgalmi sáv járható, az ellenkező irányú sáv átmenetileg (a munkálatok ideje alatt) lezárásra kerül, csak a trolik közlekedhetnek arra.

Várhatóan a mai napon, de legkésőbb holnapra elkészül a hibajavítás, ideiglenes helyreállítás mellett, és a forgalmi rend is helyreáll.

A munkálatok ideje alatt az érintett körzetben átmeneti nyomáscsökkenésre és vízhiányra lehet számítani, és a víz zavarossá válhat.
Szíves türelmüket, megértésüket köszönjük!

Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Szabadban elhelyezett tűzoltóvízforrások - oltóvízmennyiség mérés

2019. december 3.

Felhívjuk a Tisztelt Fogyasztók figyelmét, hogy a Szegedi Vízmű Zrt. 0 °C alatti napi hőmérséklet beálltával nem tudja elvégezni a szabadban elhelyezett tűzoltóvízforrások oltóvízmennyiség mérését, ugyanis az alacsony hőmérséklet károsítja a mérésre használt műszert, és abban jelentős kárt okozhat, illetve hátráltathatja az akadálymentes munkavégzést. Kérjük a fent leírtak szíves tudomásulvételét.


Megértésüket köszönjük!

Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Szegedi Vízmű Zrt. ügyfélszolgálatának év végi nyitva tartása

2019. december 2.

Szegedi Vízmű Zrt. ügyfélszolgálatának év végi nyitva tartása
 

2019. december 23. hétfő zárva
2019. december 24. kedd zárva
2019. december 25. szerda zárva
2019. december 26. csütörtök zárva
2019. december 27. péntek zárva
2019. december 28. szombat zárva
2019. december 29. vasárnap zárva
2019. december 30. hétfő 8:00 – 12:00
2019. december 31. kedd 8:00 – 12:00


Éjszakai ivóvízhálózat mosatás az 1000 mm átmérőjű vízvezetéken

2019. november 29.

A Szegedi Vízmű Zrt. éjszakai ivóvízhálózat mosatást végez 2019. december 1-3. között az 1000 mm-es ivóvíz távvezetéken.


Algyő vízellátását elsődlegesen biztosító 1000 mm átmérőjű vízvezetéken az Északi Vízmű telepről „érkezik” az ivóvíz Algyőre és Szegedre.


A mosatás két ütemben történik:
1. éjszaka (december. 1., 22 00-tól) elsősorban Algyőt
2. éjszaka (december. 2., 22 00-tól) pedig Szeged egy részét (északi, északkeleti rész: Baktó, Baktói kiskertek, Petőfitelep, Tápé, Tarján, Makkosháza és Fodorkert) érintik az éjszaka tervezett munkák.


A munkálatok előtt körzetzárásra kerül sor, mely befolyásolhatja a hálózatban uralkodó nyomásviszonyokat, így a mosatás során (2200 és 0600 óra között) átmeneti nyomáscsökkenés, valamint vízhiány következhet be, és a víz zavarossá válhat, sárgás színű lehet. A víz – ülepítés után – fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek a szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.

Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban a vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!
Szíves türelmüket, megértésüket köszönjük!

Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

„Kárpát medencei Európai Területi Társulás (ETT) létrehozása”

2019. november 27.

Nemzetközi projektzáró konferencia a Szegedi Vízmű Zrt. szervezésében


Szegedi Vízmű Zrt. „Kárpát medencei Európai Területi Társulás (ETT) létrehozása” címmel tart nemzetközi projektzáró konferenciát, melyre több szomszédos ország vízművei kaptak meghívást.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával, a Vízipari Pályázati Program keretében megvalósuló projekt tárgya tervezetten szlovén, horvát, román, magyar és szerb vízipari partnerek bevonásával egy Európai Területi Társulás (ETT) létrehozásának előkészítése.
Az előkészítés egy megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásával, és a lehetséges partnerek felkutatásával teljesült. A tanulmányban kidolgozásra került a Kárpát medencei vízipari ETT közös célrendszere, feladatai, hatásköre, valamint a megalapításról szóló egyezmény.

 A projekt innovatív jellegét az adja, hogy a gyakorlatban főleg önkormányzati alapítású ETT-ket ismerünk, a tervezett társulást viszont vízművek hoznák létre.

A Zárókonferencia
időpontja: 2019. november 28.
helyszíne: Science Hotel Szeged (Petőfi Sándor sgt. 17.)
kezdete: 11 óra 
 

tovább olvasom

Éjszakai ivóvízhálózat mosatás az 1000 mm átmérőjű vízvezetéken

2019. november 5.

A Szegedi Vízmű Zrt. éjszakai ivóvízhálózat mosatást végez 2019. november 5-én, és 6-án éjszaka az 1000 mm-es ivóvíz távvezetéken.

Az Algyő vízellátását elsődlegesen biztosító 1000 mm átmérőjű vízvezetéken az Algyő felett található Északi Vízmű telepről „érkezik” az ivóvíz Algyőre és Szegedre, így elsősorban Algyőt és Szeged egy részét (északi, északkeleti rész: Baktó, Baktói kiskertek, Petőfitelep, Tápé, Tarján, Makkosháza és Fodorkert) érintik az éjszaka tervezett munkák.

A mosatás során (22 00 és 6 00 óra között) átmeneti nyomáscsökkenés és vízhiány következhet be, valamint a víz zavarossá válhat, sárgás színű lehet. A víz – ülepítés után – fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.

Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!

Szíves türelmüket, megértésüket köszönjük!

Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Vízmérő leolvasás a kiskertekben

2019. szeptember 23.

A Szegedi Vízmű Zrt. a kiskertek évi egyszeri vízmérő leolvasását végzi az alábbi helyszínen és időpontban:
 

2019. OKTÓBER 5-ÉN ÉS 6-ÁN, VALAMINT 2019. OKTÓBER 12-Én ÉS 13-ÁN 800 ÉS 1600 ÓRA KÖZÖTT Sziksóson.

2019. OKTÓBER 19-Én ÉS 20-ÁN 8:00 ÉS 16:00 ÓRA KÖZÖTT Újszeged és Baktó,
VALAMINT
2019. OKTÓBER 26-ÁN ÉS 27-ÉN 8:00 ÉS 16:00 ÓRA KÖZÖTT Szeged-Szentmihály, Tompasziget, Gyálarét, Tápé területén.


Kérjük, segítse elő a leolvasást! Amennyiben a megjelölt időpontban mégsem tud a kiskertben tartózkodni, vízmérője állását 2019. október 30-ig bejelentheti az alábbi módok egyikén:
 

 • A Szegedi Vízmű honlapján keresztül: www.szegedivizmu.hu;

 • E-mailen: vizmeroallas@szegedivizmu.hu;

 • Androidos mobiltelefonról;

 • Telefonon (nyomógombos mérőállás bejelentés): 62/55-88-55;

 • Személyesen az Ügyfélszolgálati Irodán.


Ha lehetősége van rá, akkor kérjük, hogy szíveskedjen a mérőről fotót készíteni, és a fotót elküldeni – az ügyfél azonosító számra történő hivatkozással – a vizmeroallas@szegedivizmu.hu címre 2019. október 31-ig.

Sikertelen leolvasás, illetve adatszolgáltatás hiányában az előző évek felhasználási adatainak figyelembevételével becsült számlát állítunk ki a fogyasztóhelyre vonatkozóan.
Együttműködésüket köszönjük!
Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Ivóvíz-hálózati hibajavítás a Boldogasszony sgt. - Galamb utca kereszteződésében

2019. szeptember 18.

Szegeden a Boldogasszony sgt. - Galamb utca kereszteződésében meghibásodott egy ivóvízvezeték.

A Vízmű szakemberei 2019. szeptember 21-én, szombaton 08:00-kor kezdik meg a hiba feltárását.

A hiba jellegétől függ a munkálatok várható időtartama, de nagy valószínűséggel aznap 18:00-ig elkészül a hibajavítás.

A munkavégzés időtartama alatt forgalomkorlátozásra kell számítani. Kérjük, hogy az arra közlekedők fokozottan figyeljenek!

A munka az ivóvíz szolgáltatásban csak korlátozottan okoz átmeneti fennakadást az érintett körzetben.
Szíves türelmüket, megértésüket köszönjük!

Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

A Szegedi Vízmű Zrt. csapata nyerte a XVIII. Országos Víziközmű Szerelőversenyt

2019. szeptember 17.

A Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz) és az Érd és Térsége Víziközmű Kft. által Érden és Herceghalmon megrendezésre kerülő XVIII. Országos Víziközmű szerelőversenyen a Szegedi Vízmű Zrt. Víz- és csatornahálózati üzemének munkatársai 18 csapat közül az első helyen végeztek.

A csapat tagjai:

 • Papp Tibor

 • Butty Zsolt

 • Korom Ferenc

 • Tóth Zoltán


A verseny két részből, gyakorlati és elméleti feladatokból állt. A szabályok szerint a gyakorlati részben számított az idő és a pontos munkavégzés, míg az elméleti feladatoknál a résztvevők tesztlapot töltöttek ki.

A verseny végeredménye:
1. Szegedi Vízmű Zrt.
2. KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.
3. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Büszkék vagyunk az eredményre és egyúttal köszönettel tartozunk azon munkatársainknak akik a verseny ideje alatt is a hibák elhárításán és az építési tevékenységek végrehajtásán dolgoztak.

Gratulálunk a csapatnak!

Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Burkolat helyreállítási munkálatok a Tisza Lajos körút – Aradi Vértanúk tere saroknál

2019. szeptember 11.

A Tisza Lajos körúton (Aradi Vértanúk terénél, a régi Gödör étterem közelében) burkolat helyreállítási munkálatok (betonozás) miatt útlezárásra és forgalomelterelésre kell számítani 2019. szeptember 14-én, szombaton 7:00-tól 17:00-ig.

A Tisza Lajos körútnak a Boldogasszony sugárút és a Semmelweis utca közötti szakaszán (a régi Gödör étterem közelében) kerül sor a munkálatokra. Az út teljes szélességében lezárásra kerül, ezért – a munkálatok ideje alatt – az Árvízi emlékmű felől érkezők az Aradi vértanúk tere felé kerülhetnek (a Tisza Lajos körúton, a rendelőintézet felé nem tudnak haladni).
A Tisza Lajos körúton, a másik irányból – a Honvéd tér felől – érkezők pedig nem mehetnek egyenesen tovább a Rakpart felé, csak a Szentháromság utcán tudnak jobbra kanyarodni.


A tervek szerint szombat délután visszaállhat a közlekedésben a megszokott rend.

Kérjük, hogy az arra közlekedők fokozottan figyeljenek!

Köszönjük a megértésüket és türelmüket!

Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Őszi Nyílt Napok a Szent István téri víztoronyban

2019. szeptember 6.

A Szent István téri víztoronyban hagyományos Őszi Nyílt Napokon várjuk az érdeklődőket.
 

Őszi Nyílt Napok 2019. szeptember 13-15

 

tovább olvasom

Vízvezeték rekonstrukciós munkálatok kezdődnek a Rigó utcában

2019. szeptember 2.

Vízvezeték rekonstrukciós munkálatok kezdődnek a Rigó utcában, a Boros József utca és a Menhely utca közötti szakaszon, 2019. szeptember 5-től várhatóan 2019. október 31-ig.

A munkát a Szegedi Vízmű Zrt. megbízásából alvállalkozó végzi.
Az első ütem a Rigó utca Boros József utca és Fűrész utca közötti szakaszát érinti, a második ütem a Fűrész és Menhely utca közötti szakaszon lesz.

A vízellátás ideiglenes vízvezeték kialakításával történik, így a munka az ivóvíz szolgáltatásban csak korlátozottan (legfeljebb 1-2 órára) okoz átmeneti fennakadást a körzetben, amiről az érintett fogyasztók értesítést kapnak.

A javítási munkák miatt a helyszínen – ütemenként változó – forgalomkorlátozásokra kell számítani, illetve a kivitelezés időtartama alatt munkanapokon 8 órától 16 óráig a parkolás is korlátozott lesz.

Kérjük, hogy az arra közlekedők fokozottan figyeljenek!

Köszönjük a megértésüket és türelmüket!

Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

A Tisza Lajos körúti vízvezeték rekonstrukciós munkálatok a tervek szerint szeptember közepére elkészülnek

2019. augusztus 30.

A Tisza Lajos körút Boldogasszony sgt. és Korányi fasor közötti szakaszán június végén kezdődtek el a vízvezeték rekonstrukciós munkálatok.

A munka a befejező szakaszába ért, a Tisza L. körúton, a Boldogasszony sgt. és a Korányi fasor közötti szakaszon – ideiglenes helyreállítás mellett – várhatóan szeptember közepéig megszűnnek a munkagödrök, és helyreáll a megszokott forgalmi rend.

A Boldogasszony sugárúton – a Hősök kapuja és a Vitéz utca (Markovics Iván utca) közötti szakaszon – a villamos vágány alatt csőbéleléses technológiával történik jelenleg a munkavégzés.
A villamos közlekedés villamosokkal, illetve pótló buszokkal biztosított az útfelbontás ideje alatt is. A tervek szerint – a munkák előrehaladásának függvényében – ezen a szakaszon is visszaáll szeptember közepéig  a közlekedésben a megszokott rend.

Kérjük, hogy az arra közlekedők fokozottan figyeljenek, különösen az iskolához érkezők! A környező utcákban van lehetőség a parkolásra.

A munkálatokkal járó kényelmetlenség miatt továbbra is a megértésüket kérjük, és köszönjük a türelmüket!

Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Éjszakai ivóvízhálózat ellenőrzés Kecskés telep, Dorozsma, Tompasziget és a Baktói kiskertek területén

2019. augusztus 29.

A Szegedi Vízmű Zrt. éjszakai ivóvízhálózat ellenőrzési munkákat végez 2019. szeptember 2. és 6. között Kecskés telep, Dorozsma, Tompasziget és a Baktói kiskertek területén. 

Az ellenőrzési munkák időtartama alatt (22:00 és 06:00 óra között) átmeneti nyomáscsökkenés és vízhiány következhet be, és a víz zavarossá válhat. A víz – ülepítés után – fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.

Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!

Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük!

Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Vízvezeték rekonstrukciós munkálatok a Tisza Lajos körúton – útlezárás és forgalomelterelés augusztus 17-én, szombaton

2019. augusztus 15.

A Tisza Lajos körút Boldogasszony sgt. és Korányi fasor közötti szakaszán zajló vízvezeték rekonstrukciós munkálatok során útlezárásra és forgalomelterelésre kell számítani augusztus 17-én, szombaton 7:00-tól 19:00-ig.


 

A Tisza Lajos körútnak a Boldogasszony sugárút és a Semmelweis utca közötti szakaszán (a régi Gödör étterem közelében) kerül sor útfelbontásra. Az út teljes szélességében átvágásra kerül, ezért – a felbontás ideje alatt – az Árvízi emlékmű felől érkezők az Aradi vértanúk tere felé kerülhetnek (a Tisza Lajos körúton, a rendelőintézet felé nem tudnak haladni).
A Tisza Lajos körúton, a másik irányból – a Honvéd tér felől – érkezők pedig nem mehetnek egyenesen tovább a Rakpart felé, csak a Szentháromság utcán tudnak jobbra kanyarodni.

A munka az ivóvíz szolgáltatásban nem okoz fennakadást a körzetben.

A tervek szerint – ideiglenes helyreállítás mellett – szombat (augusztus 17.) estére visszaállhat a közlekedésben a megszokott rend.

Kérjük, hogy az arra közlekedők fokozottan figyeljenek!

Köszönjük a megértésüket és türelmüket!

Szegedi Vízmű Zrt. 

tovább olvasom

Tisza Lajos körúti vízvezeték rekonstrukciós munkálatok – útlezárás és forgalomelterelés a Boldogasszony sugárúton augusztus 10-től

2019. augusztus 8.

A Tisza Lajos körút Boldogasszony sgt. és Korányi fasor közötti szakaszán zajló vízvezeték rekonstrukciós munkálatokhoz kapcsolódva útlezárásra és forgalomelterelésre kell számítani augusztus 10., szombat 7:00-tól várhatóan szeptember első feléig.

A Boldogasszony sugárúton, a Hősök kapuja és a Vitéz utca (Markovics Iván utca) közötti szakaszon kerül sor útfelbontásra. Az út teljes szélességében átvágásra kerül, ezért – a felbontás ideje alatt – a Tisza Lajos körút felől nem lehet (egyik irányból sem) a Boldogasszony sugárútra kanyarodni, valamint a Markovics Iván utcai kereszteződésnél sem lehet a Boldogasszony sgt. lezárt szakaszára behajtani.

A villamos közlekedés villamosokkal, illetve pótló buszokkal biztosított lesz az útfelbontás ideje alatt is.

A munka az ivóvíz szolgáltatásban nem okoz fennakadást a körzetben.

A tervek szerint – a munkák előrehaladásának függvényében – szeptember első felében állhat vissza a közlekedésben a megszokott rend.
Kérjük, hogy az arra közlekedők fokozottan figyeljenek!

Köszönjük a megértésüket és türelmüket!

Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Vízvezeték rekonstrukciós munkálatok a Tisza Lajos körúton – útlezárás és forgalomelterelés szombaton

2019. július 25.

A Tisza Lajos körút Boldogasszony sgt. és Korányi fasor közötti szakaszán zajló vízvezeték rekonstrukciós munkálatok során útlezárásra és forgalomelterelésre kell számítani július 27-én, szombaton 7:00-tól 19:00-ig.

A Szőkefalvi-Nagy Béla utcánál és az Árvízi emlékműnél kerül sor útfelbontásra, az út teljes szélességében átvágásra kerül, ezért a Rakpart a Felső Tisza-part felől az Árvízi emlékműig járható, de onnan tovább haladni nem lehet (zsákutca), illetve a Boldogasszony sugárút felőli irányból a Semmelweis utca és Szőkefalvi-Nagy Béla utca közötti szakasz is átmenetileg zsákutca lesz.

 

A munka az ivóvíz szolgáltatásban nem okoz fennakadást a körzetben.

A tervek szerint – ideiglenes helyreállítás mellett – szombat (július 27.) estére visszaállhat a közlekedésben a megszokott rend.
Kérjük, hogy az arra közlekedők fokozottan figyeljenek!

Köszönjük a megértésüket és türelmüket!

Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Éjszakai ivóvízhálózat ellenőrzési munkák Újszeged, Kecskés telep, Gyálarét és Dorozsma területén

2019. július 11.

A Szegedi Vízmű Zrt. éjszakai ivóvízhálózat ellenőrzési munkát (átfolyás-mérést) végez 2019. július 15. és 19. között Újszeged, Kecskés telep, Gyálarét és Dorozsma területén.

Az ellenőrzési munkák időtartama alatt (2200 és 0600 óra között) átmeneti nyomáscsökkenés és vízhiány következhet be, és a víz zavarossá válhat. A víz – ülepítés után – fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.

Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!
Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük!

Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Felhasználói Elégedettségi Felmérés a víziközmű-szolgáltatásban – 2018

2019. július 3.

Az országban működő 39 víziközmű-szolgáltatóval együttműködésben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) első alkalommal készített kutatást a felhasználók elégedettségéről.

Az 1,8 millió visszajelzés alapján összeállított Felhasználói Elégedettségi Felmérés (FEF) átfogó képet ad a fogyasztók víziközmű-szolgáltatás minőségével kapcsolatos véleményéről. A hat hónapos felmérés eredményeképpen – 1,8 millió visszajelzés alapján – kialakult kép szerint a felhasználók elégedettek a szolgáltatókkal.

A MEKH a villamosenergia- és földgázszolgáltatókkal együttműködve már évek óta készít fogyasztói elégedettségi vizsgálatokat, melyekben ágazatonként mintegy 10-10 ezer felhasználót kérdeznek. A Hivatal a szolgáltatókkal együttműködve 2018-ban a víziközmű-szolgáltatás területére is kiterjesztette a felhasználói elégedettségi felmérést, amelynek rendszerét modernizálta, és a jelen kor követelményeihez igazította. A felmérés lehetővé teszi a szolgáltatók eredményeinek összemérését, ösztönzi a fogyasztók magasabb szintű kiszolgálását, valamint feltárja az esetleges szabályozási szükségleteket.
 

Az elégedettségi felmérés három pilléren alapult: alapfelmérés, kiegészítő felmérés és azonnali felmérés.

A kiegészítő felmérést szolgáló adatfelvétel kéthavonta valósult meg. A kiegészítő felmérés vizsgálta például a panaszkezelés minőségét, vagy a felhasználó által igénybe vett ügyfélszolgálati csatorna jellegét.

Az azonnali felmérés az ügyfélszolgálati tevékenység gyors értékelését teszi lehetővé, amikor a fogyasztók pl. a telefonos menürendszer áttekinthetőségét, a várakozási idő hosszát, az ügyintézés és az ügyintéző munkájának minőségét, az ügyintézés eredményességét véleményezhetik közvetlenül az ügyintézést követően, telefonon (menürendszeren belül), illetve az ügyfélszolgálati irodákon, pl. tabletek segítségével értékelhetik az ügyfelek a szolgáltatók munkáját.

A harmadik típusú, úgynevezett alapfelmérés elvégzésére első alkalommal 2018 kora őszén került sor. Az alapfelmérés a vízközmű-szolgáltatási ágazattal való elégedettség felmérésére szolgáló, kérdőíves, személyes megkérdezésen alapuló helyszíni adatfelvétel. A felmérés során a felhasználók véleményt nyilváníthatnak az ivóvíz minőségének, az ivóvízellátás folyamatosságának, a vízfogyasztás mérésének, a számlázás helyességének, valamint a szolgáltató kommunikációs és környezetvédelmi tevékenységének megítéléséről.

Az azonnali felméréseket jelenleg is folyamatosan végzi Társaságunk, a további alap-, illetve kiegészítő felmérésekre 2020-ban kerül sor ismét.


Az elégedettségi felmérés – alap-, kiegészítő és azonnali felmérés alapján összesített – eredményeit közel 90 oldalas kiadvány formájában, ünnepélyes keretek között mutatta be a MEKH 2019. július 1-én, és adta át a szolgáltatók képviselőinek.
A kiadvány területenkénti bontásban mutatja be a felhasználóknak az ivóvíz minőségéről, az ellátás folyamatosságáról, a hirdetmények megismerhetőségéről, az ügyfélszolgálatok elérhetőségéről, a szolgáltatás minőségéről, valamint a panaszkezelés hatékonyságáról kialakult véleményét.

A kiadvány elérhető a MEKH honlapján: http://www.mekh.hu/felhasznaloi-elegedettsegi-felmeres-vizikozmu-szolgaltatas-2018


 

tovább olvasom

Vízvezeték rekonstrukciós munkálatok kezdődnek a Tisza Lajos körúton, a Boldogasszony sgt. és a Korányi fasor közötti szakaszon

2019. június 24.

Vízvezeték rekonstrukciós munkálatok kezdődnek a Tisza Lajos körúton, a Boldogasszony sgt. és a Korányi fasor közötti szakaszon.

A munkát a Szegedi Vízmű Zrt. megbízásából alvállalkozó végzi.

Tervezett ütemezés:

 • I. ütem, Előkészítő munkák, kivitelezés megkezdése: 2019. 06.24. – 07.19.

 • II. ütem, Kivitelezés: 2019. 07.15. – 08.15.

 • III. ütem, Kivitelezés, befejező munkák: 08.16. – 08.30.

A munka az ivóvíz szolgáltatásban csak korlátozottan (legfeljebb 1-2 órára) okoz átmeneti fennakadást a körzetben, amiről az érintett fogyasztók időben értesülnek.


A javítási munkák miatt a helyszínen – ütemenként változó – forgalomszabályozásra kell számítani, ami átmenetileg a tömegközlekedést is érinti.

Kérjük, hogy az arra közlekedők fokozottan figyeljenek!

Köszönjük a megértésüket és türelmüket!

Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Ivóvízhálózat mosatás Újszeged, Szőreg, valamint Gyálarét, Kiskundorozsma, Sziksósfürdő és Subasa területén

2019. június 20.

A Szegedi Vízmű Zrt. ivóvízhálózat mosatást végez 2019. június 24.-én és 25.-én Újszegeden és Szőregen, 2019. június 26. és 28. között pedig Gyálarét, Kiskundorozsma, Sziksósfürdő és Subasa területén.

A mosatás időtartama alatt (900 és 1500 óra között) átmeneti nyomáscsökkenés és vízhiány következhet be, és a víz zavarossá válhat. A víz – ülepítés után – fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.

Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!

Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük!

Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Párakapuk, ivócsapok és ivókutak Szegeden

2019. június 12.

A Szegedi Vízmű tegnap már kihelyezett egy párakaput a Mars téren, illetve a Klauzál térre is hamarosan kikerül egy másik párakapu.

1-1 db mobil ivókutat is üzembe helyezett a Vízmű:

 • a Dugonics téri körforgalomnál (TESCO előtt),
 • illetve az Aradi vértanúk terén (OTP mellett).

Tűzcsapokra szerelt ivócsapokból is ivóvízhez lehet jutni a belvárosban két helyen:

 • Széchenyi tér-Kárász utca sarok,
 • Dóm tér - Oskola utca sarok.


Az ivókutak, ivócsapok és a párakapuk várhatóan a nyár végéig a helyükön maradnak.

Városunkban jelenleg 125 db üzemelő közkifolyó található (kék színű „nyomós” kutak), Algyőn 26 db. A közkifolyók üzemeltetője is a Szegedi Vízmű Zrt. A közkifolyók listája megtalálható honlapunkon, a „Letölthető anyagok” között.

Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Ivóvízhálózat mosatás Sziksósfürdő és Subasa területén

2019. május 31.

A Szegedi Vízmű Zrt. ivóvízhálózat mosatást végez 2019. június 3. és 7. között Sziksósfürdő és Subasa területén.

A mosatás időtartama alatt (900 és 1500 óra között) átmeneti nyomáscsökkenés és vízhiány következhet be, és a víz zavarossá válhat. A víz – ülepítés után – fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.

Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!

Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük!

Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Ivóvízhálózat mosatás Kiskundorozsma területén

2019. május 24.

A Szegedi Vízmű Zrt. ivóvízhálózat mosatást végez 2019. május 27. és 31. között Kiskundorozsma területén.

A mosatás időtartama alatt (900 és 1500 óra között) átmeneti nyomáscsökkenés és vízhiány következhet be, és a víz zavarossá válhat. A víz – ülepítés után – fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.

Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!

Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük!

Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Ivóvízhálózat mosatás Kecskés telep, Klebelsberg telep (Hattyas), Gyálarét és Szentmihály területén

2019. május 16.

A Szegedi Vízmű Zrt. ivóvízhálózat mosatást végez 2019. május 20. és 24. között Kecskés telep, Klebelsberg telep (Hattyas), Gyálarét és Szentmihály területén.

A mosatás időtartama alatt (900 és 1500 óra között) átmeneti nyomáscsökkenés és vízhiány következhet be, és a víz zavarossá válhat. A víz – ülepítés után – fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.

Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!

Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük!

Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Ivóvízhálózat mosatás Alsóváros területén

2019. május 10.

A Szegedi Vízmű Zrt. ivóvízhálózat mosatást végez 2019. május 13. és 17. között Alsóváros területén.

A mosatás időtartama alatt (900 és 1500 óra között) átmeneti nyomáscsökkenés és vízhiány következhet be, és a víz zavarossá válhat. A víz – ülepítés után – fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.

Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!

Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük!

Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Forgalomkorlátozás a Bakay N. utcában

2019. május 6.

Burkolatsüllyedés miatt bontási munkálatokat kezd a Szegedi Vízmű Zrt. a Bakay N. utcában, a Dr. Boross J. utca és a nagykörút közötti szakaszon, 2019. május 7-én, kedden reggel 7:30-tól.

A bontási munkák miatt ezen az útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.

Amennyiben a burkolatsüllyedést víz- vagy csatornahálózati hiba okozza, akkor a Vízmű folytatja a feltárást, és megkezdi a hibajavítást. A munkálatok és a forgalomkorlátozás időtartama a feltárt hiba jellegétől függ.

Kérjük, hogy az arra közlekedők fokozottan figyeljenek!

Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

A Szegedi Vízmű Zrt. közleménye a belső ivóvízhálózatokon mért határérték feletti ólomszinttel kapcsolatosan

2019. április 26.

A napokban több helyen megjelenő hírre reagálva – miszerint intézményekben megtiltották az ivóvíz fogyasztását a magas ólomtartalom miatt – a Szegedi Vízmű az alábbi tájékoztatást adja:

A Szegedi Vízmű Zrt. által szolgáltatott ivóvíz ólomtartalma a Vízmű által üzemeltetett ivóvízhálózaton (a felhasználási helyeken lévő bekötési vízmérőkig) mindenütt határérték alatti.

2013. december 25.-től az ivóvíz tekintetében szigorítás lépett érvénybe Magyarországon, melynek értelmében az ivóvíz ólomtartalmának határértéke 25-ről 10 mikrogramm/literre változott, megfelelve ezzel az Európai Unió 98/83/EK irányelvének.
A határérték-szigorítás célja az volt, hogy ahol lehetséges, ott kerüljük el az ólombevitelt a szervezetbe. Ennek legkézenfekvőbb módja az ólomból készült vízcsövek kicserélése.

A víz-bekötővezeték (a közterület felől a bekötési vízmérőig tartó szakasz) szükség szerinti cseréje a víziközmű szolgáltatók feladata volt, melynek a Szegedi Vízmű Zrt. – az országban üzemeltető víziközmű szolgáltatókhoz hasonlóan – is eleget tett. 2013 és 2014 során összesen közel 400 db ólomból készült vízbekötés cseréjét végeztük el.

Szakembereink elvégezték a vízbekötések ellenőrzését azokon a felhasználási helyeken, ahol feltételezhető volt az ólom használata, valamint a város területén lévő óvodákban is ellenőriztük az ivóvíz ólomtartalmát, a mérések szerint, 2014-ben az ólomtartalom minden általunk vizsgált intézményben határérték alatti volt, annak mintegy tizede.

2013-ban több csatornán is (pl. honlap, hírlevél) felhívtuk Ügyfeleink figyelmét arra, hogy mivel a házon belüli vezetékek az ingatlantulajdonosok tulajdonában vannak, cseréjük a felhasználók, intézmények esetén az üzemeltetők felelősségi körébe tartozik. Ennek megfelelően a szigorodó határértékek betartásáról az ingatlan tulajdonosa kell, hogy gondoskodjon.

Az 1970 után épült épületekbe, így pl. a panelházakba már nem építettek be ólomcsöveket, de belvárosi épületeknél – ha nem újították fel a belső vezetékeket – még ma is előfordulhat.

Szegedi Vízmű Zrt.

/userfiles/K%C3%B6zlem%C3%A9ny_20190426.pdf

 


tovább olvasom

Ál-vízóra leolvasó – Legyenek óvatosak!

2019. április 26.

Felhívjuk a szegediek figyelmét, hogy bejelentés érkezett a Szegedi Vízműhöz egy lakossági ügyféltől, a Körtöltés utca környékéről, hogy egy gyanúsan viselkedő férfi járt a fogyasztási helyen, azt állítva magáról, hogy vízóra leolvasó, de nem igazolta magát. Öltözéke: farmernadrág, póló.
Ebben a körzetben jelen időszakban nem végez vízmérő leolvasást a Szegedi Vízmű.

Sajnos többször előfordult már, hogy ismeretlenek – vízműves szakembernek kiadva magukat – különböző ürüggyel megpróbálnak bejutni ügyfeleinkhez. Fontos tudnivaló, hogy leolvasó munkatársaink vízműves munkaruhában mennek az ügyfelekhez, illetve fényképes igazolvánnyal igazolják, hogy a Vízmű dolgozói.

Kérjük, hogy legyenek körültekintőek, ne engedjenek be ismeretleneket, idegeneket a lakásukba, házukba! Gyanú esetén kérjük, jelezzék az esetet ügyfélszolgálatunkon, az 55-88-55-ös telefonszámon, illetve hívják a rendőrséget!

Szegedi Vízmű Zrt.

 


tovább olvasom

Ivóvízhálózat mosatás Baktó városrész területén

2019. április 25.

A Szegedi Vízmű Zrt. ivóvízhálózat mosatást végez 2019. április 29 - 30. és május 2 - 3. között Baktó városrész területén.

A mosatás időtartama alatt (900 és 1500 óra között) átmeneti nyomáscsökkenés és vízhiány következhet be, és a víz zavarossá válhat. A víz – ülepítés után – fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.

Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!

Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük!

Szegedi Vízmű Zrt.


tovább olvasom

Okos vízmérő rendszer telepítése az IKV Zrt. és a Szegedi Vízmű Zrt. együttműködésében a 100%-ban önkormányzati tulajdonú épületekben

2019. április 24.

Az IKV Zrt. és a Szegedi Vízmű Zrt. között létrejött együttműködés keretében, 59 db, 100%-ban önkormányzati tulajdonú épület bekötési vízmérője (főmérője) került bevonásra a Vízmű „okos mérés” programjába. Ezzel a távleolvasásos módszerrel 379 db nem lakáscélú bérleményben, és 1508 db lakásban folyamatosan monitorozható az együttes vízfogyasztás.

Az eddigieknél pontosabb számlázási adatokhoz való hozzájutáson túl az „okosmérők” által küldött adatokat és „üzeneteket” a Szegedi Vízmű Zrt. elemzi. Amennyiben bármilyen eltérést tapasztalnak, például kiugró vízfogyasztást, ami csőtörésre utalhat, órákon belül értesítik az IKV Zrt.-t szakembereit. Megelőzhetővé vált, hogy csak hónapokkal később, egy, akár több százezer forintos számla megérkezésekor, sok száz köbméter víz elfolyását követően derüljön fény a hibára.
Vízfogyasztás-elemzéssel az egyes épületek vízfogyasztása is megfigyelhető, ami segít, hogy az IKV Zrt. bérlői optimálisabban alakítsák ki vízfelhasználásukat, ami a takarékoskodáson túl, a környezettudatosabb élettér miatt is fontos, tekintettel a Föld ivóvízkészleteinek rohamos fogyására.
Az „okos mérősítés” érintette a pár lakásos házakat (Vám tér 5., Tisza Lajos krt. 59., Festő u. 7., Deák Ferenc u. 32.) és a több száz bérleményt magába foglaló épületeket is (Székely sor 21., Olajbányász tér 1., Kereszttöltés u. 29., Temesvári krt. 36.)
A rendszer telepítését és beüzemelését a Szegedi Vízmű Zrt. biztosította.
 Az IKV Zrt. az „okos méréses” rendszer által nyújtott plusz szolgáltatások költségét magára vállalta.
Az IKV Zrt. törekszik arra, hogy minél több ilyen együttműködést alakítson ki partnereivel, vállalta, hogy a rendszer használatára vonatkozó tapasztalatait megosztja, és ajánlani fogja az általa kezelt társasházaknak az „okos bekötési vízmérők” telepítését.


tovább olvasom
Korábbi híreink

Szavazás

Milyennek találja az ügyfélszolgálat nyitva tartását, elérhetőségét?

1
2
3
4
5