Várjuk észrevételeit
A A A

A kezdetek és a célkitűzések

1994-ben alakult meg a Szegedi Vízmű Kft., majd 2001-ben a Szegedi Vízmű Rt. (2006. április 13. óta Szegedi Vízmű Zrt.). A Társaságban Szeged város tulajdonosi részaránya 51%, míg a francia szakmai befektető, a Veolia Eau magyarországi leányvállalata, a Veolia Víz Zrt. tulajdonosi részaránya 49%.

 

A két fél közötti szerződés hosszú távra határozza meg a tulajdonosok jogait és kötelezettségeit, a feladatok megoszlását a szegedi víziközművek működtetésében. Az Önkormányzat tulajdonában maradt a teljes víziközmű-vagyon (vezetékek, tározók, átemelők, technológiai gépek és berendezések), az üzemeltető vízmű pedig hálózatbérleti díjat fizet ezek használatáért.

Önkormányzat

www.szegedvaros.hu
Az Önkormányzat feladatai:
 
 • a város hosszú távú tervei alapján dönt a víziközmű fejlesztések (új építések) rangsoráról és ütemezéséről;
 • külön bizottság által határozza meg a Építési Alapból finanszírozott fejlesztéseket, beruházásokat, felújításokat.

Az Önkormányzat számára az alábbi előnyökkel jár az együttműködés:
 
 • az Önkormányzat tulajdonában marad a teljes víziközmű-vagyon;
 • az Önkormányzat a fejlesztésekre a külső forrásokat (pl. állami és EU támogatások) a lehető legkedvezőbben vonhatja be: "saját erővel" rendelkezik az Építési Alap révén;
 • az Önkormányzat többségi tulajdonosi pozícióban van;
 • a fejlesztések, beruházások és felújítások rangsorolásával Szeged víziközmű vagyona lényegesen jobb és korszerűbb állapotú, mint amilyen az együttműködés kezdete előtt volt;
 • a felelősségi és döntési szintek megfelelően elkülönülnek;
 • az Önkormányzat a stratégiai döntéseket hozza meg,

A Szegedi Vízmű kötelezettségei:
 
 • Szeged és Algyő lakosságának, intézményeinek, iparának egészséges ivóvízzel való ellátása;
 • a keletkezett szennyvizek és csapadékvizek elvezetése, tisztítása és annak a természeti környezetbe való visszavezetése;
 • a meglévő és a szerződés időtartama alatt üzembe helyezett víziközmű létesítmények, berendezések működőképességének és állagának megóvása, karbantartása és tervszerű felújítása.
 • az Önkormányzatnak Hálózatbérleti díjat fizet, amely az Építési Alap forrása;
 • szakmai javaslatot ad a víziközmű hálózat felújítására és fejlesztésére;
 

Veolia Eau

www.veoliaviz.hu

A több mint 150 éves múlttal rendelkező Veolia vízzel foglalkozó üzletága a Veolia Environnement csoport legjelentősebb üzletága, mely érdekeltségein keresztül a világ 69 országában van jelen.

A cég jogelődjét 1853-ban alapították meg Compagnie Générale des Eaux (CGE) néven. A Veolia vízzel foglalkozó üzletága világelső a víziközmű-üzemeltetésben.

A Veolia vízzel foglalkozó üzletágának legfontosabb partnerei az Önkormányzatok, melyek igényei alapján teljes körű megoldást kínál a professzionális szolgáltatás területén. Szolgáltatási tevékenysége a víz körforgásának minden elemét magában foglalja az ivóvíz előállításától a szennyvíztisztításig. Az éves szinten 55,1 millió eurot meghaladó kutatási költségvetéssel gazdálkodó 850 fős kutatógárda biztos háttér a magas színvonalú, minden igényt kielégítő szolgáltatás garantálásához.

A Csoport Magyarországon is piacvezető a vízszolgáltatás, valamint szennyvízelvezetés és -tisztítás területén. Magyarországon a Csoport 1992-ben alapította meg képviseleti irodáját, amely Veolia Víz Zrt. néven működik.

A közös munka alappillére a szakmai tudatosság és hosszú távú elkötelezettség, aminek eredményeként a szegedi közmű vagyon az elmúlt években jelentősen fejlődött.

A Szegedi Vízmű Zrt. példája annak, hogy a magyar szakemberek és a befektetők több mint 150 éves üzemeltetési tapasztalata hogyan tesz egy szolgáltatót az ország egyik leghatékonyabb vízművévé.

 

Bejelentkezés