Várjuk észrevételeit
A A A

Víz Világnapja - március 22.


https://szegedivizmu.hu/userfiles/V%C3%ADz%20Vil%C3%A1gnapja_Szeged_2019.pdf
"Kezdetben volt a víz; a vízből lett minden, és minden a vízbe tér vissza." (Thalész, ie. VII.sz)

A világnapok olyan különleges napok, amikor – ha csak rövid időre is – az emberiség számára fontos dolgokra irányul a figyelem. Az ENSZ 1993. évi stockholmi 47. Kongresszusa - az 1992. évi dublini környezetvédelmi konferencia javaslatára - március 22-ét a Víz Világnapjává nyilvánította. E napon világszerte megemlékeznek a vízről, a vízkészletek megóvásáról, és a vízminőség megőrzésének fontosságáról. Mindez hosszú távon tudatos gondolkodást, széles, nemzetközi együttműködést igényel.
Sokan, sokféleképpen és eszközökkel igyekeznek világszerte felhívni a figyelmet e jeles napon a vízre.


A Föld felszínének több mint kétharmadát borítja víz, de ennek a víznek a túlnyomó része sós tengervíz, csak a 2,5%-a édesvíz. Ráadásul ez a néhány százalék is nagyrészt fagyott állapotban, a sarkvidékeken található.
Miközben a Földön egyre kevesebb a tiszta édesvíz – egyre több vízre van szükségünk, mert a Föld népességének száma meredeken emelkedik, a XXI. század végén meghaladhatja a 10 milliárdot. Ez a vízfogyasztás növekedésével is jár, ugyanakkor már ma is a népesség jelentős része él biztonságos vízellátás, vagy megfelelő szennyvízelvezetés nélkül.
 
Szakértők szerint a felhasznált édesvíz háromnegyedét a mezőgazdaság és állattenyésztés, egyhetedét pedig az ipar fogyasztja el. Emberi használatra mindössze az édesvízkészlet tizede marad, s még azzal is igen pazarlóan bánunk. A világ minden kincsénél értékesebbé válik, ha hirtelen a szükségesnél kevesebb jut belőle.
 
Pedig a víz legalább olyon fontos, mint a levegő, még ha tovább ki is lehet bírni nélküle. A víz az élet egyik lényegi összetevője. Minden életműködéshez vízre is szükség van, ez alól nincsen kivétel. Nélküle a növények kiszáradnak, a magok nem hajtanak, nem lenne állati, emberi élet sem. Az emberi test kb. hetven százaléka is víz.
 
Ma még természetes, hogy ha megnyitjuk a csapot, akkor folyik belőle a víz, azonban mindannyiunk feladata a hosszú távú és tudatos gondolkodás és cselekvés, hogy ez az utódaink számára is természetes maradhasson.
 
Szegeden védett vízadó rétegre telepített mélyfúrású kutakból – 180-560 m mélyről – nyerjük a jó minőségű ivóvizet. A kitermelt víz kora több mint 10 000 év.
A legjobb tudásunk szerint mindent megteszünk a ránk bízott vízkészletek megóvásáért. A szennyvíztisztás során is a környezetet leginkább kímélő megoldásokat alkalmazzuk, a szegedi szennyvíztisztító az ország egyik legkorszerűbb ilyen létesítménye.
 
Minden évben igyekszünk méltó módon megünnepelni Szegeden is a Víz Világnapját.