Várjuk észrevételeit
A A A

Számlázási rendszer zártságának tanúsítása

A vízi-közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 63. § (5) bekezdés előírásai alapján számla kiállítására csak olyan informatikai rendszer felhasználásával kerülhet sor, amely biztosítja a díjak hibátlan kiszámítását végző rendszerelemek zártságát, megakadályozza a számlázási rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, valamint a számlázási információk észrevétlen módosítását. A számlázási rendszernek meg kell felelnie az általános információbiztonsági zártsági követelményeknek is. Ennek érdekében a Szegedi Vízmű Zrt. adminisztratív, fizikai és logikai intézkedésekkel biztosította az általános információbiztonsági zártsági követelmények teljesülését.

A tanúsító szervezet által a számlázási informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítás  a képre kattintva PDF formátumban letölthető.


Bejelentkezés