Várjuk észrevételeit
A A A

A vízről

"Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy." (Saint-Exupéry)

A víz egyik legfontosabb alapelemünk, az élet egyik lényegi összetevője, legalább olyon fontos, mint a levegő, még ha tovább ki is lehet bírni nélküle. A víz életet ad, fenntart, de pusztításra is képes. A világ minden kincsénél értékesebbé válik, ha hirtelen a szükségesnél kevesebb jut belőle. Hiába található óriási mennyiségben a Földön, mégis kevés van belőle, hisz a készleteknek túlnyomó része az óceánokhoz tartozik, és mindössze néhány százalékot tesz ki az édesvíz. Ráadásul ez a néhány százalék is nagyrészt fagyott állapotban, a sarkvidékeken található. Mindezek ellenére mégis nagyon mostohán bánunk vele, a pazarló felhasználás, oda nem figyelés, szennyezés, mind-mind súlyosbítják a helyzetet.

A szárazföldek élővilága - benne az ember - a folyvást pótlódó édesvizekre van utalva. Az élet fenntartásához kifogyhatatlan készletekre lenne szükségünk.

A víznek számtalan megjelenési formája van. A víz a felszínen elsősorban, mint forrás, patak, és tó jelenik meg. Csapadékként eső, ónos eső, jégeső, harmat, köd, dér, hó és zúzmara formájában. A felszín alatti vizek a talaj- és rétegvizek.
A víz érrendszerként hálózza be a földet. A tiszta víz az életet hordozza. De a vizek hordozhatják az élővilágra ártalmas anyagokat is. A talaj és a levegő szennyeződései a víz által mindenhová eljuthatnak.
A talajvíz a talajon keresztül van közvetlen kapcsolatban a felszínnel. Az általunk létrehozott, gondatlanul kezelt szennyező anyagok így bejuthatnak abba. Ezek a kerti szennyvíztárolók vizéből, a felelőtlenül kiöntött vegyszermaradványokból, állattartóknál az elszivárgó trágyaléből tevődnek össze. A talajvizet vízzáró réteg választja el az egyik legfontosabb ivóvízforrásunktól, a rétegvíztől. Ez a záró réteg biztosítja a rétegvizek tisztaságát.

A Föld vízkészlete

Általánosan...
A Föld a víz bolygója, de a számunkra hasznosítható és elérhető édesvízkincs korlátos, és egyre nagyobb mértékben szennyeződik. Pár meghökkentő adat Könczey Réka, S. Nagy Andrea: "Zöldköznapi kalauz"-a nyomán...

A víz alkotóelemei és körforgása

A víz alkotóelemei
A víz a hidrogén oxidja, egyike a legelterjedtebb vegyületnek, nélküle nem lehetne élet a Földön. Jelen van a légkörben, a talajban és valamennyi élőlényben (emberekben, állatokban, növényekben). Nagy mennyiségben használják naponta a háztartásokban, az iparban és a mezőgazdaságban. A természetben található vizek oldatok, gázokat, ásványi sókat és szennyező-anyagokat is tartalmaznak. A desztillált víz tiszta anyag, nem tartalmaz oldott anyagokat.
A vízmolekula egy oxigén és két hidrogénatomból áll. Színtelen, szagtalan folyadék, 0°C-on megfagy, 100°C-on forr, sűrűsége 4°C-on a legnagyobb (1 g/cm3). Kitűnő oldószer. Molekulái polárisak. Hidrogén és oxigén reakciójakor keletkezik.
A víz alkotórészei az elemek csoportjába tartoznak. A víz összetett anyag, vegyület. A megfagyott vizet jégnek nevezzük, amely a cseppfolyós víz tetején úszik, mivel sűrűsége kisebb.

A víz körforgása
A természetben a víz körforgásban van a légkör, a folyók, tavak és tengerek, a talaj és az élőlények között. Az esővíz nagyon tiszta, csak levegőben oldott gázokat tartalmaz, pl. szén-dioxidot és kén-dioxidot (ez utóbbi okozza a savas esőt).

 
Víz Világnapja

Bejelentkezés