Várjuk észrevételeit
A A A

A szegedi víz minősége, összetétele

A Szegedi Vízmû Zrt. a Szegeden és Algyőn szolgáltatott ivóvizet 180–560 m mélyen lévő, védett vízadó rétegre telepített mélyfúrású kutakból nyeri, s ennek a víznek a kora több mint 10 000 év. A Szeged alatti vízbázis változó rétegekből jó minőségű vizet biztosít, amely az ivóvíz minőségi követelményeit rögzítő magyar és az EU előírásoknak is megfelel.

Az ivóvíz minőségi követelményeit Kormányrendelet írja elő, a minőség megőrzése a Szegedi Vízmû kiemelt feladatai közé tartozik. A minőségbiztosítási tanúsítvánnyal rendelkező Vízmû akkreditált laboratóriumában rendkívül szigorú szabályok szerint vizsgálják az ivóvíz fizikai-, kémiai paramétereit. A bakteriológiai elemzéseket a Szegedi Tudományegyetem nevében eljáró Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Klinikai Mikrobiológiai Intézet Vízmikrobiológia Részlege végzi. A Vízmû szakemberei kéthetente végeznek ivóvíz minőség vizsgálatot az ivóvízhálózatból – a város 18 fogyasztói helyén, a víztornyokban és a vízmű telepeken – vett mintákon, ami az év során több, mint ezer mintavételt, és tízezernél is több vizsgálatot jelent.
Az ÁNTSZ a Vízmû laboratóriumától függetlenül szúrópróbaszerűen ellenőrzi a víz minőségét. A szegedi víz bakteriológiai szempontból megbízható, egészségre káros komponenseket nem tartalmaz, kémiai összetétele egészségügyi szempontból kifogástalan.

A szegedi víz jellemző tulajdonságai
– Hőmérséklet:
Átlagosan 22–25 °C
– Keménység:
108 CaO mg/l (közepesen kemény)
A német keménységi fok (nk) a CaO mg/liter egy tizede, tehát a 112 mg CaO/ liter keménység 11,2 német keménységi foknak (nk°) felel meg. Jelölése lehet még °d, °dH. Szeged területén ez az érték alig változik (10–11 nk), a kutak hasonló minőségű vizet szolgáltatnak.
– Nátrium tartalom:
38,1 mg/l (ivásra, locsolásra alkalmas)
– A nitrit-, nitrát tartalom igen alacsony, tehát egészségkárosító hatása nincs.
– Az arzén mennyisége a délkelet-alföldi régió átlagos arzén tartalma alatt van, kezelés nélkül sem ártalmas emberi egészségre.
Ammónia tartalma a mélységi rétegvizek jellemzője.
Egyéb toxikus fémtartalma (króm, kadmium, réz, nikkel higany, szelén, ólom) gyakorlatilag nulla. 
 
2015. évben a fogyasztóknál vett ivóvízminták főbb jellemzőinek átlagértéke 

Jellemző mérték-egység Határérték 201/2001Kr. Alsó méréshatár Átlag év Maximum Minimum
zavarosság NTU *   0,82 1,99 0,14
ammónium mg/l 0,5 0,01 0,71 0,95 0,45
nitrit mg/l 0,50 0,01 0,008 0,03 0,00
vas mg/l 0,200 0,020 0,129 0,199 0,043
mangán mg/l 0, 050 0,010 0,036 0,049 0,027
kémiai oxigénigény mg/l 5,00 0,20 1,03 1,79 0,60
vezetőképesség µS/cm 2500 2 456 509 398
pH   6,5-8,5   7,59 8,02 7,20
arzén mg/l 0,010 0,002 0,007 0,010 0,005
összes aktív klór** mg/l     0,25 0,73 0,203
szabad aktív klór ** mg/l     0,17 0,60 0,01
kötött aktív klór ** mg/l 3,00   0,09 0,28 0,01
nitrát mg/l 50 0,7 0,129 0,200 0,000
klorid mg/l 250 2 2,8 5 1
szulfát mg/l 250 2 2,08 5,00 2,00
m lúgosság mmol/l   0,1 5,66 5,90 5,30
p lúgosság mmol/l   0,1 <0,1 <0,1 <0,1
összes keménység CaO mg/l 50-350 2 113 124 105
kloroform µg/l   1 2,1 4,3 1,0
bróm-diklórmetán µg/l   1 0,2 0,5 0
dibróm-klórmetán µg/l 1   0 1 0
bromoform µg/l   1 0 2 0
trihalo-metán összes µg/l 50 1 2,7 4,9 1,2
összes szerves szén TOC mg/l   3 1,2 1,6 0,5
nátrium mg/l 200 1 39,32 45,80 35,10
kálium mg/l   1 1,25 1,33 1,20
antimon µg/l 5,0 2,0 0,10 0,70 0,00
alumínium µg/l 200 2 45,78 122,00 24,00
bór mg/l 1,0 0,1 0,06 0,07 0,06
higany µg/l 1,0 0,4 0,24 0,55 0,00
nikkel µg/l 20 2 0,40 3,17 0,00
szelén µg/l 10 2 0,40 0,88 0,11
ólom µg/l 10 1 0,25 1,39 0,00
fluorid mg/l 1,5 0,07 0,05 0,09 0,01
cianid µg/l 50 5 0,03 0,10 0,00
réz mg/l 2,0 0,1 0,01 0,02 0,01
króm µg/l 50 5 0,04 0,27 0,00
kadmium µg/l 5,0 1,0 0,02 0,17 0,00

*nincs szokatlan változás, saját előírás <2 NTU megfelelő, <5 NTU tűrhető (felszíni víz esetén, kezelőművet elhagyó vízre ajánlott zavarosság érték 1,0 NTU) 
** nem akkreditált, helyszíni műszeres mérések 

 

Ezeken túl a bakteriológiai, biológiai jellemzőket kéthetente történő fogyasztói mintavételek alapján minősítjük, melyek szerint a szegedi ivóvíz megfelel a kormányrendelet és a népegészségügy előírásainak. 

 
 

Bakteriológiai értékek a kijelölt fogyasztói helyeken vett 216 minta alapján

  Telepszám 22 oC Telepszám 37 oC Coliform E. coli Pseud. aeruginosa Entero-coccusok Clostr. perfr.
mértékegység szám / 1 ml   szám / 100 ml  
határérték 500 500 0 0 0 0 0
átlag 2015. 3,3 3,6 0 0 0 0 0
max.2015. 175 144 0 0 1 0 0
min.2015. 0 0 0 0 0 0 0
 

Mikroszkópos biológiai vizsgálatok értékei a kijelölt fogyasztói helyeken vett 54 minta alapján

  Üledék szeszton Véglények Véglények házzal vagy héjjal rendelkező Fonál férgek Nematoda Egyéb férgek Szennyezettség jelző baktériumok Gombák (Sarjadzó és fonalas) Vas és mangánbak-tériumok Kén-baktériumok Algák és cianobak-tériumok Egyéb szervezetek Magasabb rendű szervezetek
mértékegység ml/l szám/l  
határérték 0,1 0 5 5 0 0 0 20000 100 100 0 0
átlag 2015. <0,1 0,5 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0
max.2015. 0 50 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0
min.2015. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Aktuális ivóvíz minőségi adatok